top of page

WAT IK DOE

"Water" en "samenwerking" zijn trefwoorden die mijn werkzaamheden typeren. Ik stimuleer en ondersteun de samenwerking tussen gemeenten, waterschap, drinkwaterbedrijf, provincie, rijk en private partners.

 

Ik organiseer en begeleid workshops, voer strategische discussies, schrijf adviezen en ondersteun of geef vorm aan de samenwerking in regio's.

Mijn drive is om maatschappelijk toegevoegde waarde te creëren. Bijvoorbeeld door:

  • te helpen om het stedelijk gebied meer waterrobuust in te richten,

  • te stimuleren dat energie en grondstoffen worden teruggewonnen en gezuiverd water hergebruikt en

  • de inzet van kennis en kunde in een regio te optimaliseren, waardoor de doelmatigheid van investerings- en beheerbeslissingen toeneemt. Dat resulteert in lagere kosten voor burgers en bedrijven.

bottom of page