top of page

HANS VAN DER EEM

Hans_1.JPG
2017mei05P5050991 4x3.JPG
2017mei05P5050990 4x3.JPG
2017mei05P5050995 4x3.JPG
2017mei05P5050986 4x3.JPG
2017mei05P5050987 4x3.JPG

In 2004 hebben Jan Zwiers en ik Welldra opgericht. Wij hebben elkaar leren kennen bij Berenschot Osborne. Jan Zwiers geniet inmiddels van zijn vrije tijd met kleinkinderen, reizen, koken, klussen en cinema. Voor mij duurt dat nog even. Ik heb de procesbegeleiding en advisering zelfstandig voortgezet.

Ik ben een Delfts civiel gezondheidstechnisch ingenieur met inmiddels ruim 35 jaar werkervaring. Daarvan heb ik ruim 15 jaar in de drinkwatersector gewerkt. Eerst bij PWN, het drinkwaterbedrijf in Noord-Holland, later bij Kiwa Onderzoek en Advies (het huidige KWR).

 

Ik ben gestart als onderzoeker en adviseur met als specialiteit het modelleren van de simultane stroming van zoet en zout grondwater. Over dat onderwerp heb ik gastcolleges en internationale cursussen gegeven. Later ben ik mij gaan toeleggen op milieu-effectrapportages en kreeg ik meer leidinggevende taken. Zo was ik enkele jaren hoofd van de afdeling Behandeling en Distributie bij Kiwa en lid van het managementteam.

Binnen Kiwa heb ik een reorganisatietraject geleid en vanuit Kiwa heb ik samen met Berenschot intensief de fusie van de Brabantse drinkwaterbedrijven begeleid tot het huidige Brabant Water.

 

Vervolgens heb ik de overstap naar Berenschot Osborne gemaakt om daar de waterportefeuille te ontwikkelen. Bij Berenschot heb ik kennisgemaakt met de aanbesteding en contractering rond complexe werken.

In 2004 lonkte het eigen ondernemerschap. Vanaf dat moment richtten mijn werkzaamheden zich met name op het stedelijk waterbeheer (inclusief riolering) en de zuivering van afvalwater, boeiende sectoren die zich kenmerken door sterke veranderingen en vernieuwingen.

Het grootste deel van mijn tijd was ik door heel het land actief als procesbegeleider en adviseur bij allerhande samenwerkingsverbanden. Landelijk ben ik misschien wel het meest bekend als lid van het aanjaagteam innovatie waterketen (met de langetermijnvisie Verbindend Water als concreet resultaat), als opsteller van het Feitenrapport Doelmatig Beheer Waterketen en als secretaris van de landelijke stuurgroep Drinkwater-, Riolering- en Afvalwaterbeleid.

De afgelopen jaren heeft een verbreding van mijn werkveld plaatsgevonden. Zo houd ik mij binnen de regio Noorderkwartier naast waterketen ook intensief bezig met klimaatadaptatie. En in Zuid-Nederland coördineer ik sinds 2015 de samenwerking Schone Maaswaterketen, dat werkt aan reductie van organische microverontreinigingen in het Maasstroomgebied; een prachtige, betekenisvolle en succesvolle samenwerking!

"Niet zeggen hoe het moet,

maar kijken hoe het kan"

Ik ben een enthousiast en warm pleitbezorger van samenwerking. Mijn motto daarbij is: "Niet zeggen hoe het moet, maar kijken hoe het kan". Elke situatie kent immers een andere achtergrond en context en vraagt om een passende aanpak.

 

Het verzorgen van presentaties en workshops vind ik een feest. In projecten en processen kan ik makkelijk schakelen tussen waterprofessionals, managers en bestuurders. En als nodig pas ik een projectaanpak snel aan om een nog beter eindresultaat te krijgen.

Ik woon in IJsselstein, ben al bijna 35 jaar getrouwd met Saskia en heb twee kinderen, Mark en Linde. In mijn vrije tijd zit ik graag op racefiets of mountainbike, luister naar muziek, tennis en fotografeer ik en ben hockeycoach in hart en nieren.

bottom of page