top of page

Bestuurlijke bijeenkomst Schone Maaswaterketen


Op 24 oktober is in Papendrecht tijdens een bestuurlijke bijeenkomst de praktijkproef PACAS officieel geopend. Met PACAS (powdered activate carbon in activated sludge) kunnen resten van geneesmiddelen uit afvalwater worden verwijderd. De investeringskosten zijn laag, zoals ook tijdens de bijeenkomst bleek: vele aanwezigen waren verrast over de compactheid van de proefinstallatie, waarmee de methode in de praktijk wordt getoetst. Tijdens de bestuurlijke discussie werd duidelijk dat de bestuurders van waterschap, drinkwaterbedrijf en rijk ambitieus zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Wel werd gewezen op het belang om dat op doelmatige wijze te doen, te beginnen bij die locaties waar de impact het grootst is.


Archief
bottom of page