top of page

Schone Maaswaterketen


Op 24 oktober vindt de bestuurlijk start plaats van het project Schone Maaswaterketen. In dit unieke project werken rijk, STOWA en alle drinkwaterbedrijven en waterschappen langs de Maas samen. Zij testen een nieuwe techniek (PACAS) om geneesmiddelen uit afvalwater te verwijderen en zij brengen de effecten van het toepassen van aanvullende verwijderingstechnieken op de Maaswaterkwaliteit in beeld.

De proefnemingen vinden plaats op de rwzi Papendrecht van waterschap Rivierenland. Deze zuivering kent twee gescheiden straten waardoor het effect van PACAS goed kan worden bepaald. Bij PACAS wordt actieve poederkool gedoseerd aan het actief slib proces. Het is een proces dat lage investeringskosten vraagt en de hele afvalwaterstroom zuivert, ook bij regenval.


Archief
bottom of page