top of page

Pilot branchestandaard RIONED


Vandaag zijn we in de Noordkop gestart met het toepassen van de branchestandaard zoals die door stichting RIONED is ontwikkeld. De branchestandaard geeft inzicht in de aanwezige kennis en competenties in een gemeente of regio. De eerste stap is het maken van een kennisscan: 60 vragen, verdeeld over 12 verschillende thema's. Stichting Wateropleidingen heeft de test begeleid. De scan leverde lekker veel discussie op. Over twee weken bespreken we de resultaten. Aad Oomens (Sweco) helpt ons daarbij. Vervolgens zullen we ook kijken naar competenties en formatie.

De analyse vindt plaats als onderdeel van het opstellen van een nieuw gezamenlijk GRP voor de vier Noordkop gemeenten (Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen).


Archief
bottom of page