top of page

Extra kennis en capaciteit vrijmaken


In Zaanstreek-Waterland is, net als op veel andere plaatsen, sprake van een onderbezetting in het rioleringsbeheer. Daardoor zijn data minder goed op orde dan gewenst, wordt te weinig gedaan met de metingen die beschikbaar zijn en is er onvoldoende tijd om inspectiebeelden kritisch te analyseren en de restlevensduur te bepalen. De managers in de regio hebben nu besloten drie fte beschikbaar te maken voor de genoemde taken. Deels door vrijmaken van medewerkers, deels door inhuur/detachering. Intentie is om dit voor drie jaar te doen en dan te bezien of uitbouw wenselijk is. De extra capaciteit wordt gefinancierd vanuit de besparingen die gerealiseerd kunnen worden door op basis van data, metingen en beoordelingen scherper te beheren en investeren.


Archief
bottom of page